Follow Lancer Football on Twitter for practice schedules @sme_football

Freshmen Season Record 7-1

Freshmen Game Results

8/29 – Olathe South 32 – SM East 35 W
9/6 – SMNW 12 – SM East 42 W
9/13 – SM East 21 – Rockhurst 6 W #BEATROCK!
9/20 – SME East 42 – Olathe North – 8 W
9/27 – SM North 0 – SM East 64 W
10/6 – Olathe East 13 – SM East 27 W
10/11 – SM East 15 – Lawrence 22 L
10/18 – SM West 12 – SM East 22